Avainlukuja

Keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu1.1.-31.3.2020
FAS
Tamturbo-konserni
1.1.-31.3.2019
FAS
Tamturbo-konserni
1.1.-31.12.2019
FAS
Tamturbo-
konserni
1.1.-31.12.2018
FAS
Tamturbo Oyj
1.1.-31.12.2017
FAS
Tamturbo Oy
(Tilintarkastamaton)(Tilintarkastettu, ellei toisin ilmoitettu)
Liikevaihto504,019,42 134,1554,1157,9
Liikevaihdon kasvuprosentti2 502 %-285 %251 %-
Liiketappio-1 125,1-775,5-2 959,5-2 600,2-1 441,9
Liiketulosmarginaali (%)2-223 %-3 997 %-140 %1-469 %1-913 %1
Tilikauden tappio-1 177,4-795,9-3 325,2-2 647,9-1 461,6
Liiketoiminnan rahavirta-1 228,7-660,1-2 874,51-2 388,21-2 091,41
Investointien rahavirta-27,2-267,3-285,91-1 144,41-1 083,91
Rahoituksen rahavirta-27,3-795,44 790,311 398,811 146,51
Varat yhteensä8 368,37 738,19 687,77 812,38 680,4
Oma pääoma yhteensä3 506,53 489,04 683,93 366,95 427,8

1 Tilintarkastamaton.

2 Liikevoitto/(-tappio) (EBIT) suhteessa liikevaihtoon.