Hyväksytty neuvonantaja

Tamturbo Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Augment Partners AB. Hyväksytyn neuvonantajan tehtävänä on varmistaa, että yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet.

Augment Partners AB
Birger Jarlsgatan 2
SE-114-34 Stockholm
puh: +46 73 154 5232
sähköposti: info(at)augment.se