Markkinat

Globaalit ja kasvavat markkinat

Research and Marketsin vuonna 2020 julkaisema markkinatutkimus on arvioinut globaalin teollisten paineilmakompressorien markkinan arvoksi noin 14,0 miljardia dollaria ja keskimääräisen vuotuisen kasvun odotetaan olevan noin 3,3 prosenttia vuoteen 2025 asti, jolloin markkinoiden arvioidaan olevan arvoltaan noin 16,9 miljardia dollaria.1)

Markkina jakautuu öljyttömiin ja öljyvoideltuihin kompressoreihin. Teollisten öljyttömien kompressorien osuus markkina-arvosta oli vuonna 2018 noin 20 prosenttia, eli 2,8 miljardia dollaria.2) Yhtiön oman arvion ja sen käytössä olevan lähdeaineiston perusteella tulevaisuudessa öljyttömän paineilman tarve kasvattaa öljyttömän paineilman markkinoita 50 prosenttiin seuraavassa 5–10 vuodessa ilman tilavuuden mukaan mitattuna.3)

Kilpailuympäristö

Teollisuuden öljytöntä paineilmaa voidaan siis tuottaa useilla eri teknologioilla. Teknologia, joka kilpailee Tamturbon paineilmakompressoreiden kanssa samalla tehoalueella, on ”öljytön” 4) ruuviteknologia, jota valmistavat vain muutamat suuryritykset. Lisäksi lukuisat keskikokoiset valmistajat ostavat öljyttömän kompressorin ydinkomponentteja tai kompressorin ytimiä näiltä suurilta valmistajilta ja rakentavat omat öljyttömät kompressoripakettinsa.

Asiakastarpeen näkökulmasta Tamturbon tuotteet kilpailevat lähinnä ”öljyttömien” kuivaruuvikompressorien kanssa. Epäsuorasti kilpailutilanteessa Tamturbon kanssa kilpailevat myös perinteiset vaihdelaatikolliset turbokompressorit sekä öljyvoidellut ruuvikompressorit.

Tamturbolle relevantin markkinan nopea ja voimakas kasvu johtuu kasvavan paineilmamarkkinan sisällä vielä nopeammin kehittyvästä öljyttömän paineilman kysynnän kasvusta sekä öljyttömän paineilmamarkkinan teknologiamurroksesta.

Keskeisenä ajurina tässä toimii ympäristötietoisuuden kasvu, joka lisää energiatehokkaiden ja vähemmän ympäristöä kuormittavien laitteiden ja puhtaiden teknologioiden käyttöä. Myös energian hinnan jatkuva globaali kasvu luo teollisuudelle kustannuspaineita.

1) Industrial Air Compressor Market – Growth, Trends, and Forecast: https://www.researchandmarkets.com/reports/4591638/industrial-air-compressors-market-growth#rela4-4457616

2) Industrial Air Compressors Market Size to cross $24bn by 2026: https://www.gminsights.com/pressrelease/industrial-air-compressors-market

3) Oil-free Compressors to be the Largest and Fastest in Global Air Compressor Market Through 2023: https://www.prnewswire.com/news-releases/oil-free-compressors-to-be-the-largest-and-fastest-in-global-air-compressor-market-through-2023-897910624.html

4) Vaikka nimi öljytön ruuvikompressori viittaa täydelliseen öljyttömyyteen, laitteessa käytetään kuitenkin öljyä. Kompressorien vaihteistossa ja laakeroinnissa on paineöljyvoitelu, mutta itse elementtien puristustilat ovat täysin öljyttömät.