Suomalainen öljyttömiä teollisuuskompressoreita valmistava teknologiayhtiö Tamturbo suunnittelee listautumista Nasdaq First North -markkinapaikalle

11.05.2020 8:00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Suomalainen teknologiayhtiö Tamturbo Oyj (”Tamturbo” tai ”Yhtiö”) suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Growth Market Finland
-markkinapaikalle vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana. Suunnitellulla Listautumisannilla on tavoitteena kerätä rahoitusta Yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi. Suunnitelmassa eteneminen edellyttää Yhtiön osakkeenomistajien päätöstä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 11.5.2020.

Mikäli Listautumisanti toteutuu, useat Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista sitoutuisivat lisäsijoituksiin Listautumisannissa. Lisäksi muun muassa Yhtiön 9 suurinta omistajaa sitoutuisivat olemaan myymättä Yhtiön osakkeita 12 kuukauden aikana ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä lukien.

Tamturbo lyhyesti

Tamturbo on vuonna 2010 perustettu 100-prosenttisesti öljyttömiä teollisuuden paineilmakompressoreita kehittävä ja valmistava teknologiayhtiö. Tamturbo mahdollistaa puhtaamman, energiatehokkaamman ja lähes huoltovapaan paineilman tuotannon uuden sukupolven Touch-Free™ -kompressoriteknologialla sekä joustavilla ja skaalautuvilla liiketoimintamalleillaan.

Yhtiö on pitkällisen tuotekehityksen tuloksena kehittänyt suurnopeusturbokompressorien tuoteperheen teollisuuden yleisimpään paineluokkaan. Tamturbon Touch-Free™ -teknologia on 100-prosenttisesti öljytöntä. Se on Yhtiön maailman johtavia teollisia toimijoita edustaville asiakkaille myös elinkaarikustannuksiltaan perinteistä teknologiaa huomattavasti edullisempi vaihtoehto. Tamturbon ratkaisu on mahdollista ottaa käyttöön myös Air-as-a-Service -palveluna, jolloin asiakas maksaa vain käyttämästään paineilmasta.

Tamturbon myynti kasvoi vahvasti vuonna 2019. Yhtiön ensimmäiset paineilmakompressorit myytiin vuonna 2017. Vuonna 2019 Yhtiö sai asiakkaakseen useita maailman suurimpiin kuuluvia ruoka-, juoma-, paperi- ja elektroniikkateollisuuden yhtiötä, kuten maailman suurimman panimoyhtiö AB Inbev:n (tunnetuimmat brändit Budweiser ja Stella Artois). Tamturbon arvion mukaan Yhtiön nykyisillä asiakkailla on yhteensä yli 1 500 eri valmistajien kompressoria sadoissa eri tehtaissa, ja Yhtiöllä on meneillään neuvotteluja kymmenien vastaavanlaisten potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Vuonna 2019 Yhtiön liikevaihto oli noin 2,1 miljoonaa euroa ja se kasvoi 285 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Tamturbon viisi suurinta omistajaa ovat: EAKR-Aloitusrahasto Oy (12,71 %), KWH-Koncernen Ab (9,00 %), Nurmiranta Holdings Oy (8,26 %, omistajana Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Sami Somero), Jaakko Säiläkivi (4,84 %) ja WS Cleantech Motor Fund Ky (4,70 %).

Markkinat

Paineilmaa tarvitaan lähes kaikissa teollisuuden prosesseissa koneiden, laitteiden ja automaation käyttövoimana sekä tuotantoprosesseihin liittyvien materiaalien siirtämiseen eri tavoin. Teollisuuden automaation lisääntyessä paineilman kulutus kasvaa noin 5,5 prosenttia vuodessa.[1] Vuoden 2020 markkinatutkimus on arvioinut globaalin teollisten paineilmakompressorien markkinan arvoksi noin 14,0 miljardia dollaria, ja keskimääräisen vuotuisen kasvun odotetaan olevan noin 3,3 prosenttia vuoteen 2025 mennessä, jolloin markkinan odotetaan olevan noin 16,9 miljardin dollarin kokoinen.[2] Tamturbolle relevantin markkinan voimakas kasvu johtuu paineilmamarkkinan yleisestä kasvusta sekä sen sisällä vielä markkinan yleistä kasvua nopeammin kehittyvästä öljyttömän paineilman kysynnän kasvusta. Yhtiön kasvupotentiaaliin vaikuttaa myös öljyttömän paineilmamarkkinan teknologiamurros, jossa Tamturbon teknologialla on hyvä mahdollisuus syrjäyttää tällä hetkellä vallitseva teknologia.

Yhtiö on toimittanut tuotteitaan asiakkailleen ympäri maailmaa globaalin myynti- ja yhteistyökumppaneiden verkostonsa kautta, mikä on vauhdittanut Yhtiön tuotteiden myyntiä ja markkinointia maailmanlaajuisesti. Tamturbo myy tuotteitaan suoraan loppuasiakkailleen Suomessa sekä suurille globaaleille avainasiakkaille, joiden kautta myyntiä voidaan laajentaa läpi organisaatioiden globaalisti. Yhtiö on myynyt kompressoreita Suomen lisäksi Yhdysvaltoihin, Belgiaan, Iso-Britanniaan, Italiaan, Etelä-Koreaan, Malesiaan ja Turkkiin.

Tamturbon toimitusjohtaja Timo Pulkki kommentoi:

”Teollisuus tarvitsee ympäristöystävällisen ratkaisun paineilman tuottamiseksi. Tamturbo on teollinen cleantech-alan kasvuyhtiö ja haluamme toimia meneillään olevassa teknologiamurroksessa suunnannäyttäjänä. Mahdollistamme öljyttömillä paineilmaratkaisuillamme puhtaammat ja energiatehokkaammat tuotantoprosessit sekä selkeästi matalammat elinkaarikustannukset asiakkaillemme. Tavoitteenamme on siten syrjäyttää perinteinen ”öljytön” ruuvikompressoriteknologia teollisuuden keskipainemarkkinoilla samalla tavalla, kuten myyntikumppanimme Sulzer on tehnyt matalapainemarkkinoilla. Paineilmaratkaisumme auttavat merkittävästi teollisuutta ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, mistä on viime vuosien aikana muodostunut yksi teollisuuden investointien pääajureista.

Olemme asemoituneet hyvin markkinoillamme. Tavoitteenamme on jatkaa voimakasta kasvua globaalin myyntiverkoston ja strategisten kumppanuuksien avulla sekä saavuttaa 8 prosentin markkinaosuus koko teollisesta öljyttömästä kompressorimarkkinasta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Uskomme, että kasvavat teollisuuden energia- ja huoltokustannusten säästötavoitteet, kasvavat vaatimukset kestävän kehityksen tuotantoteknologioille, teknologiamme hyvä soveltuvuus eri toimialoille sekä lisääntyvä palveluliiketoiminnan kysyntä luovat hyvät edellytykset tavoitteidemme mukaiselle kasvullemme.

Huolimatta siitä, että Covid-19-pandemia on aiheuttanut merkittäviä haasteita yrityksille ympäri maailman, meidän tulee katsoa tulevaisuuteen. Päämarkkinasegmenteillämme ruoka- ja juomateollisuudessa sekä paperi- ja kartonkiteollisuudessa ei ole tällä hetkellä näköpiirissä merkittävää kysynnän laskua pandemiasta johtuen. Voidaksemme jatkaa kasvuamme globaaleilla markkinoilla, suunnittelemme Listautumisantia, jolla haemme uutta pääomaa ja tukea kasvustrategiamme toteuttamiseen.”

Tamturbon vahvuudet

Tamturbo toimii nopeasti kasvavilla, olemassa olevilla globaaleilla markkinoilla, ja Yhtiön kasvua tukevat globaalit megatrendit. Yhtiön strategia perustuu suoraan suurasiakasmyyntiin ja myyntikumppanuuksien kautta tapahtuvaan nopeaan kasvuun. Yhtiön liiketoiminnan skaalautuvuus sekä strategiset kumppanuudet tärkeimpien alihankkijoiden ja teknologiatoimittajien kanssa mahdollistavat Yhtiölle hallitun kasvun.

Tamturbon vahvuuksia ovat:

 • Olemassa oleva teollinen kasvumarkkina
  Paineilmaa tarvitaan lähes kaikissa teollisuuden prosesseissa koneiden, laitteiden ja automaation käyttövoimana sekä tuotantoprosesseihin liittyvien materiaalien siirtämiseen eri tavoin. Teollisuuden automaation lisääntyessä paineilman kysyntä kasvaa noin 5,5 prosenttia vuodessa[3].
 • Tamturbo vastaa teollisuuden ja kestävän kehityksen vaatimuksiin
  Tamturbo on cleantech-alalla kasvava teknologiayhtiö, joka mahdollistaa öljyttömällä paineilmaratkaisullaan puhtaammat ja energiatehokkaammat tuotantoprosessit sekä alhaisemmat ylläpitokustannukset, mikä vastaa teollisuuden ja kestävän kehityksen vaatimuksiin.
 • Uuden sukupolven kompressoriteknologia
  Tamturbo Touch-Free™ -teknologia perustuu pyörimisnopeudella säädettäviin suurnopeussähkömoottoreihin, aktiivimagneettilaakereihin sekä turboteknologiaan, mikä tarjoaa Yhtiön asiakkaille merkittäviä rahallisia hyötyjä.
 • Skaalautuva ja joustava liiketoimintamalli
  Air-as-a-Service -palvelumalli mahdollistaa Yhtiön asiakkaille paineilman ostamisen palveluna helposti ja luotettavasti ilman investointeja paineilmakompressoriin. Joustava myynti- ja toimitusketju mahdollistaa Tamturbon liiketoiminnan tehokkaan skaalaamisen. Yhtiön nykyisillä asiakkailla on tehtaissaan arviolta 1 500 eri valmistajan kompressoria sadoissa eri tehtaissaan, mikä merkitsee Yhtiölle merkittävää myyntipotentiaalia. Yhtiöllä on meneillään neuvotteluja kymmenien vastaavien potentiaalisten suurasiakkaiden kanssa.
 • Globaali asiakaskunta
  Yhtiön asiakaskuntaan kuuluu maailman johtavia teollisuusvalmistajia eri toimialoilla, kuten elintarvike- ja juoma-, paperi- ja sellu-, elektroniikka-, auto-, lasi- sekä valmistavassa teollisuudessa.
 • Kokenut ja sitoutunut johto ja hallitus
  Tamturbon kokenut johto ja hallitus ovat Yhtiön omistajia ja he ovat sitoutuneet Yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen.

 

Keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu 1.1.-31.3.2020
FAS
Tamturbo-konserni
1.1.-31.3.2019
FAS
Tamturbo-konserni
1.1.-31.12.2019
FAS
Tamturbo-
konserni
1.1.-31.12.2018
FAS
Tamturbo Oyj
1.1.-31.12.2017
FAS
Tamturbo Oy
(Tilintarkastamaton) (Tilintarkastamaton) (Tilintarkastettu, ellei toisin ilmoitettu) (Tilintarkastettu, ellei toisin ilmoitettu) (Tilintarkastettu, ellei toisin ilmoitettu)
Liikevaihto 504,0 19,4 2.134,1 554,1 157,9
Liikevaihdon kasvuprosentti 2 502 % 285 % [1] 251 % [1]
Liiketappio -1.125,1 -775,5 -2 959,5 -2 600,2 -1 441,9
Liiketulosmarginaali (%) [2] -223 % -3 997 % -140 % [1] -469 % [1] -913 % [1]
Tilikauden tappio -1 177,4 -795,9 -3 325,2 -2 647,9 -1 461,6
Liiketoiminnan rahavirta -1 228,7 -660,1 -2 874,5 [1] -2 388,2 [1] -2 091,4 [1]
Investointien rahavirta -27,2 -267,3 -285,9 [1] -1 144,4 [1] -1 083,9 [1]
Rahoituksen rahavirta -27,3 -795,4 4 790,3 [1] 1 398,8 [1] 1 146,5 [1]
Varat yhteensä 8 368,3 7 738,1 9 687,7 7 812,3 8 680,4
Oma pääoma yhteensä 3 506,5 3 489,0 4 683,9 3 366,9 5 427,8

1 Tilintarkastamaton.
2 Liikevoitto/(-tappio) (EBIT) suhteessa liikevaihtoon.

Taloudelliset tavoitteet

Tamturbon tavoitteena on jatkaa voimakasta kasvua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä globaalin myyntiverkoston ja strategisten kumppanuuksien avulla.

Yhtiö on asettanut seuraavat keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet:

 • 8 prosentin markkinaosuus teollisuuden öljyttömien kompressoreiden markkinasta globaalisti
 • 20 prosentin liiketulosmarginaali
 • 25 prosenttia valmistetuista kompressoreista toimitetaan Air-as-a-Service -liiketoimintamallilla

Tietoa suunnitellusta Listautumisannista

Listautuminen avaisi Yhtiölle pääomamarkkinat ja vahvistaisi Yhtiön tunnettuutta ja uskottavuutta asiakkaiden, toimittajien ja potentiaalisten uusien työntekijöiden keskuudessa. Listautuminen myös mahdollistaisi nykyistä likvidimmän kaupankäynnin Yhtiön osakkeella.

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan osakeannista, jossa Yhtiö laskisi liikkeeseen uusia osakkeita. Suunnitellun Listautumisannin tavoitteena on tukea Yhtiön strategian mukaista kasvua tehostamalla muun muassa Yhtiön globaalia kasvustrategiaa myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua kasvattamalla sekä laajentamalla Yhtiön muita toimintoja.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat sitoutuisivat tavanomaisiin myyntirajoituksiin ja useat heistä sitoutuisivat myös merkitsemään uusia osakkeita Listautumisannissa.

Lehdistötilaisuus

Tamturbo järjestää tiedotustilaisuuden medialle 11.5.2020 klo 10.00 alkaen Zoomin kautta.
Ilmoittautumiset: Maarit Bystedt / Nasdaq Helsinki, viestintä
p. (09) 6166 7274 tai 040 5552030, sähköposti maarit.bystedt@nasdaq.com

Linkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuuden alkua. Tilaisuuteen voi myös osallistua puhelimitse.

Neuvonantajat

Augment Partners AB toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana listautumisen toteutuessa. Nordnet Bank AB toimii suunnitellun Listautumisannin merkintäpaikkana. Smartius Oy toimii suunnitellussa Listautumisannissa Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoja:

Tamturbo Oyj
Timo Pulkki
Toimitusjohtaja
puh. + 358 50 527 6670
sähköposti: timo.pulkki@tamturbo.com

Taloudellinen neuvonantaja ja hyväksytty neuvonantaja:
Augment Partners AB
puh: +46 73 154 5232
sähköposti: info@augment.se

Tamturbo lyhyesti

Tamturbo on suomalainen teollinen cleantech-alan kasvuyhtiö, joka mahdollistaa puhtaamman ja energiatehokkaamman teollisuustuotannon uuden sukupolven Touch-Free™ -kompressoriteknologialla ja asiakkaille lisäarvoa tuottavilla palvelumalleilla. Paineilmakompressoreita kehittävän ja valmistavan Tamturbon ympäristöystävällinen kompressoriratkaisu on täysin öljytön, energiatehokas, pitkäikäinen sekä asiakkaalle elinkaarikustannuksiltaan perinteistä teknologiaa huomattavasti edullisempi vaihtoehto. Ratkaisu on mahdollista ottaa käyttöön Air-as-a-Service -palveluna, jolloin asiakas maksaa vain käyttämästään paineilmasta. Tamturbo toimii nopeasti kasvavilla markkinoilla ja sen kasvua tukevat globaalit megatrendit. Yhtiön tavoitteena on jatkaa voimakasta kasvua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Vastuunrajoitus

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta Tamturbon osakkeiden myymiseksi tai kehotusta niiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Tamturbo ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä Listautumisantia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai Listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämä tiedote ei ole esite. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa Tamturbon osakkeita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä tämän tiedotteen sisältämien tietojen perusteella, vaan Listautumisannin yhteydessä julkistettavan Tamturbon laatiman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

[1] Industrial Air Compressors Market Size to cross $24bn by 2026: https://www.gminsights.com/pressrelease/industrial-air-compressors-market
[2] Industrial Air Compressor Market – Growth, Trends, and Forecast: https://www.researchandmarkets.com/reports/4591638/industrial-air-compressors-market-growth#rela4-4457616
[3] https://www.gminsights.com/pressrelease/industrial-air-compressors-market