Strategia ja vahvuudet

 

Tamturbon kasvustrategian keskeisenä tavoitteena on hyödyntää meneillään olevaa teknologiamurrosta mahdollistamalla täysin öljyttömillä paineilmaratkaisuillaan puhtaammat ja energiatehokkaammat prosessit, yhtiön käsityksen mukaan selkeästi matalammilla elinkaarikustannuksilla, ja siten syrjäyttää perinteinen teknologia.

Yhtiö arvioi, että keskipainekompressorien teknologiamurros ja siirtymä suurnopeusturboihin tulee tapahtumaan seuraavan 10–15 vuoden aikana.

Tamturbon vahvuudet:

Tamturbo toimii nopeasti kasvavilla, olemassa olevilla globaaleilla markkinoilla, ja yhtiön kasvua tukevat globaalit megatrendit. Yhtiön strategia perustuu suoraan suurasiakasmyyntiin ja myyntikumppanuuksien kautta tapahtuvaan nopeaan kasvuun. Yhtiön liiketoiminnan skaalautuvuus sekä strategiset kumppanuudet tärkeimpien alihankkijoiden ja teknologiatoimittajien kanssa mahdollistavat yhtiölle hallitun kasvun.

 • Olemassa oleva teollinen kasvumarkkina
  Paineilmaa tarvitaan lähes kaikissa teollisuuden prosesseissa koneiden, laitteiden ja automaation käyttövoimana sekä tuotantoprosesseihin liittyvien materiaalien siirtämiseen eri tavoin. Teollisuuden automaation lisääntyessä paineilman kysyntä kasvaa noin 5,5 prosenttia vuodessa1.
 • Tamturbo vastaa teollisuuden ja kestävän kehityksen vaatimuksiin
  Tamturbo on cleantech-alalla kasvava teknologiayhtiö, joka mahdollistaa öljyttömällä paineilmaratkaisullaan puhtaammat ja energiatehokkaammat tuotantoprosessit sekä alhaisemmat ylläpitokustannukset, mikä vastaa teollisuuden ja kestävän kehityksen vaatimuksiin.
 • Uuden sukupolven kompressoriteknologia
  Tamturbo Touch-Free™ -teknologia perustuu pyörimisnopeudella säädettäviin suurnopeussähkömoottoreihin, aktiivimagneettilaakereihin sekä turboteknologiaan, mikä tarjoaa Yhtiön asiakkaille merkittäviä rahallisia hyötyjä.
 • Skaalautuva ja joustava liiketoimintamalli
  Air-as-a-Service -palvelumalli mahdollistaa yhtiön asiakkaille paineilman ostamisen palveluna helposti ja luotettavasti ilman investointeja paineilmakompressoriin. Joustava myynti- ja toimitusketju mahdollistaa Tamturbon liiketoiminnan tehokkaan skaalaamisen. Yhtiön nykyisillä asiakkailla on tehtaissaan arviolta 1 500 eri valmistajan kompressoria sadoissa eri tehtaissaan, mikä merkitsee yhtiölle merkittävää myyntipotentiaalia. Yhtiöllä on meneillään neuvotteluja kymmenien vastaavien potentiaalisten suurasiakkaiden kanssa.
 • Globaali asiakaskunta
  Yhtiön asiakaskuntaan kuuluu maailman johtavia teollisuusvalmistajia eri toimialoilla, kuten elintarvike- ja juoma-, paperi- ja sellu-, elektroniikka-, auto-, lasi- sekä valmistavassa teollisuudessa.
 • Kokenut ja sitoutunut johto ja hallitus
  Tamturbon kokenut johto ja hallitus ovat yhtiön omistajia ja he ovat sitoutuneet yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen.

 

1 https://www.gminsights.com/pressrelease/industrial-air-compressors-market