Toimiala

Paineilmaa käytetään lähes kaikissa teollisuuslaitoksissa

Paineilma on sähköön, veteen ja lämpöön verrattavissa oleva perushyödyke, jonka tuotanto on kiinteä osa useimpia teollisia valmistusprosesseja. Paineilmaa käytetään lähes kaikissa teollisuuslaitoksissa koneiden, laitteiden ja automaation käyttövoimana sekä tuotantoprosesseihin liittyvien materiaalien siirtämiseen eri tavoin. Saadakseen sähköä tai vettä teollisuuslaitoksen ei tarvitse omistaa omaa sähkö- tai vesilaitosta eikä lämpövoimalaa, mutta paineilman tuotannosta teollisuuslaitokset vastaavat vielä toistaiseksi pääosin itse.

Noin 10 prosenttia teollisuuden sähköstä Euroopan Unionin alueella kuluu paineilman tuottamiseen.1) Teollisuuden kasvu ja automaation voimakas lisääntyminen kasvattavat paineilman käyttöä noin 5,5 prosentilla vuosittain vuodesta 2019 vuoteen 2026 asti.2)

Paineilman puhtaus on ehdottoman kriittistä monilla teollisuudenaloilla, muun muassa niissä prosesseissa, joissa paineilma joutuu kosketuksiin lopputuotteiden kanssa. Perinteisellä teknologialla tuotetun paineilman sisältämä öljy vaurioittaa paineilmakäyttöisiä toimilaitteita, heikentää valmistettavien tuotteiden laatua ja altistaa työntekijät huonolle ilmanlaadulle sekä höyry- ja aerosolimuodossa olevalle mineraaliöljylle.

1) A review on compressed-air energy use and energy savings: http://kchbi.chtf.stuba.sk/upload_new/file/Miro/Proc%20problemy%20odovzdane%20zadania/Kvasniak/3%20A%20review%20on%20compressed-air%20energy%20use%20and%20energy%20savings.pdf

2) Industrial Air Compressors Market Size to cross $24bn by 2026: https://www.gminsights.com/pressrelease/industrial-air-compressors-market