Toimitusjohtajan tervehdys

Hyvä lukija,

Teollisuuden paineilmatuotanto on merkittävä ympäristökuorman aiheuttaja, sillä maailman sähkönkulutuksesta 5 prosenttia kuluu teollisuuden paineilman tuottamiseen. Teolliset toimijat ympäri maailman ovat havahtuneet siihen, että ympäristöämme ei voida enää kuormittaa nykyisellä tavalla. On löydettävä kestävää kehitystä ja ilmastotavoitteita tukevia teknologioita teollisuuden käyttöön ja sitä kautta tasapaino taloudellisten- ja ympäristötavoitteiden kesken.

Tamturbo on teollinen cleantech-alan kasvuyhtiö, joka tarjoaa paineilman tuotantoon aidosti ekologisen ja kestävän kehityksen mukaisen ratkaisun, jonka avulla teollisuuden paineilmatuotannosta aiheutuvaa ympäristökuormaa voidaan vähentää merkittävästi.

Sataprosenttisesti öljytön paineilmakompressorimme on pitkäikäinen, lähes huoltovapaa, energia- ja materiaalitehokas sekä täysin etävalvottava ja -ohjattava. Se säästää merkittävästi sekä ympäristöä että asiakkaidemme rahaa ja auttaa heitä samalla siirtymään kohti kiertotaloutta, jossa materiaalien sekä niihin sitoutuneen pääoman kiertoa voidaan optimoida. Paineilmaratkaisumme on mahdollista ottaa käyttöön myös Air-as-a-Service-palveluna, jolloin asiakkaamme maksaa ainoastaan tuotetusta paineilmasta ilman investointia itse laitteeseen.

Nykyinen teollisuuden paineilmamarkkina on hyvin jälkimarkkinavetoinen. Perinteisten toimijoiden toiminta-ajatuksena on rakentaa itselleen mahdollisimman paljon liiketoimintaa laitteiden huollosta ja kunnossapidosta. Liiketoimintamallimme on lähtökohdiltaan erilainen ja haluamme toimia meneillään olevassa teknologiamurroksessa suunnannäyttäjänä. Tavoitteenamme on muuttaa perinteistä ajattelua ja syrjäyttää nykyteknologia teollisuuden paineilmakompressoreiden keskipainemarkkinoilla, samalla tavalla, mitä on jo tapahtunut teollisuuden matalapaine- ja kylmäainekompressorimarkkinoilla. Lähestymistapamme on saanut asiakkaidemme keskuudessa erittäin hyvän vastaanoton.

Toimimme nopeasti kasvavilla globaaleilla markkinoilla. Olemme saaneet ensimmäiset kansainväliset referenssiasiakkaamme ruoka-, juoma-, paperi- ja elektroniikkateollisuudessa toimivista kansainvälisistä suuryrityksistä, ja käymme jatkuvasti neuvotteluita kymmenien vastaavanlaisten potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Tavoitteenamme on jatkaa voimakasta kasvuamme keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä globaalin myyntiverkoston ja strategisten kumppanuuksien avulla.

Huolimatta siitä, että Covid-19-pandemia on aiheuttanut merkittäviä haasteita yrityksille ympäri maailman, tulee meidän katsoa tulevaisuuteen. Päämarkkinasegmenteillämme ruoka- ja juomateollisuudessa sekä paperi- ja kartonkiteollisuudessa ei ole tällä hetkellä näköpiirissä merkittävää kysynnän laskua pandemiasta johtuen. Voidaksemme jatkaa kasvuamme globaaleilla markkinoilla, tarvitsemme pääomaa. Suunnitellusta First North -listautumisannista saatavat varat on tarkoitus käyttää toimintojemme skaalaamiseen sekä myyntiin ja markkinointiin globaalisti.
Nykyiset osakkeenomistajamme ovat sitoutuneet pitkäjänteisesti yhtiömme kehittämiseen ja heidän tuellaan olemme rakentaneet toiminnallemme vakaan pohjan, jonka päälle meillä on nyt erinomainen mahdollisuus lähteä rakentamaan kasvuamme.

Suomalaisena teollisuuskompressoreita valmistavana cleantech-yhtiönä tunnemme vastuumme ja tarpeen konkreettisille ympäristöteoille. Sijoittamalla Tamturboon pääset mukaan vaikuttamaan konkreettisesti siihen minkälaisen tulevaisuuden jätämme jälkipolvillemme.

Tule mukaan suomalaiseen teolliseen kasvutarinaan ja tee sijoitus, jolla on aito ympäristövaikutus!

Timo Pulkki
Toimitusjohtaja
Tamturbo Oyj