Tamturbo, a Finnish technology company manufacturing oil-free industrial compressors, is strengthening its ownership and financing base to support its growth

TAMTURBO PLC PRESS RELEASE 29.4.2024 at 10.00 EET/ 9.00 CET

Tamturbo, a Finnish technology company manufacturing oil-free industrial compressors, is strengthening its ownership and financing base to support its growth

Tamturbo Plc’s Board of Directors has made the necessary decisions to enable the strengthening of the company’s ownership and financing structure. The goal is to find an ownership and financing base that supports the implementation of Tamturbo’s growth strategy, balances the company’s ownership base, and enables the company to become a listed company in the future.

Tamturbo planned a listing on the Nasdaq First North Growth Market of the Helsinki Stock Exchange in 2020 but cancelled the listing after receiving an investment from a strategic industrial partner. Significant changes have occurred in the financial markets in recent years, and the geopolitical situation has also shifted. Tamturbo’s management has continuously worked to find sustainable financing options and balance the ownership structure for the company’s development and growth.

“Tamturbo is in a strong growth phase. We must reassess our financing options and ownership structure to support our growth. The decisions made by the Board open very interesting future growth paths for us,” says Igor Nagaev, CEO of Tamturbo.

The financial arrangement includes separate share issues for institutional investors and Tamturbo’s existing shareholders. As part of the arrangement, the company is exploring the prerequisites for a stock exchange listing, which is a future goal for the company. Evli Corporate Finance serves as the company’s financial advisor in the share issue aimed at institutional investors.

TAMTURBO PLC

Further information:

Igor Nagaev, CEO

Tel: +48 733 511 303

Igor.nagaev@tamturbo.com

Tamturbo in brief

Founded in 2010, Tamturbo is a Finnish growth and an energy saving company. The company develops, manufactures, and sells disruptive and totally oil-free industrial turbo compressors. With the technology the customer receives measurable, and significant cost & energy savings while lowering CO2 emissions. Tamturbo drives the inevitable change towards a more sustainable and profitable industrial processes revolutionizing the way compressed air is produced in industry.

Tamturbo has an established customer base of global Blue-chip industrial companies.  Within a growing market, the demand for Tamturbo’s next-generation technology and oil-free compressed air is offering growth potential both in the existing global customers and other companies with industrial plants in need of modern solutions to deliver reliability and cost & energy savings.


TAMTURBO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 29.4.2024 klo 10.00 EET/9.00 CET

Suomalainen öljyttömiä teollisuuskompressoreita valmistava teknologiayhtiö Tamturbo vahvistaa omistus- ja rahoituspohjaansa tukeakseen kasvuaan

Tamturbo Oyj:n hallitus on allekirjoittanut tarvittavat päätökset, jotka mahdollistavat yhtiön omistus- ja rahoituskokonaisuuden vahvistamisen. Tavoitteena on löytää yhtiölle sellainen omistus- ja rahoituspohja, joka tukee Tamturbon kasvustrategian toteuttamista, tasapainottaa yhtiön omistuspohjaa ja mahdollistaa yhtiön listautumisen tulevaisuudessa.

Tamturbo suunnitteli listautumista Helsingin pörssin Nasdaq First North -markkinapaikalle vuonna 2020, mutta perui listautumisen saatuaan sijoituksen silloin strategiseksi määritellyltä teollisuuskumppanilta. Rahoitusmarkkinoilla on viime vuosina tapahtunut merkittäviä muutoksia ja myös maailmanpoliittinen tilanne on muuttunut. Tamturbon johto onkin tehnyt jatkuvaa työtä yhtiön kehityksen ja kasvun kannalta kestävien rahoitusvaihtoehtojen etsimiseksi sekä omistuspohjan tasapainottamiseksi.

”Tamturbo elää tällä hetkellä voimakkaan kasvun vaihetta. Kasvumme tukemiseksi meidän on arvioitava rahoitusvaihtoehtojamme ja omistuspohjaamme uudelleen. Hallituksen päätökset avaavat meille erittäin mielenkiintoisia tulevaisuuden kasvupolkuja”, toteaa Tamturbon toimitusjohtaja Igor Nagaev.

Rahoituskokonaisuus sisältää erilliset osakeannit institutionaalisille sijoittajille ja Tamturbon nykyisille osakkeenomistajille. Osana kokonaisuutta yhtiö selvittää myös edellytyksiä pörssilistautumiseen, joka on yhtiön tavoitteena tulevaisuudessa. Yhtiön taloudellisena neuvonantajana institutionaalisille sijoittajille suunnatussa osakeannissa toimii Evli Corporate Finance.

TAMTURBO OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Igor Nagaev

Puh: +48 733 511 303

Igor.nagaev@tamturbo.com

Tamturbo lyhyesti

Vuonna 2010 perustettu Tamturbo kehittää, valmistaa ja myy täysin öljyttömiä, teollisuuden paineilmaa tuottavia turbokompressoreita. Tamturbon teknologian avulla saavutetaan laitteen koko elinkaaren ajalla merkittäviä ja mitattavissa olevia kustannus- ja energiasäästöjä sekä vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Liiketoiminnallaan Tamturbo johtaa väistämätöntä muutosta kohti kestävämpiä ja kannattavampia teollisia prosesseja, jotka mullistavat teollisuuden paineilman tuotantotavan.

Tamturbon asiakaskunta koostuu globaaleista johtavista teollisuusyrityksistä monilla eri teollisuudenaloilla. Tamturbon teknologia ja öljyttömän paineilman kasvava kysyntä tarjoavat kasvupotentiaalia sekä nykyisissä globaaleissa asiakkuuksissa että teollisuuslaitoksissa, jotka tarvitsevat moderneja ratkaisuja katkeamattoman tuotannon sekä kustannus- ja energiansäästöjen saavuttamiseksi.