Tamturbo käynnistää rahoituskierroksen yhteistyössä Springvestin kanssa

Tamturbon 10.2.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen esitykset.

Annettujen valtuuksien puitteissa Tamturbon hallitus on päättänyt käynnistää rahoituskierroksen yhteistyössä Springvestin kanssa. Kierros avautuu keskiviikkona 16.2, jolloin materiaalit tulevat luettavaksi Springvestin alustalla app.springvest.fi.

Merkintäaika alkaa 16.2.2022 ja päättyy 4.3.2022. Yhtiön hallituksella on oikeus muuttaa Merkintäaikaa.

Jokainen Tamturbon osakkeenomistaja saa Osakeannissa ensisijaisen merkintäetuoikeuden suhteessa uusiin sijoittajiin. Etusija on voimassa 16.2.2022 klo 12.00 – 17.2.2022 klo 12.00 välisen ajan.

Tamturbo Oyj Perustietoasiakirja osakeanti 2022

Osakeannista saadut varat käytetään Yhtiön kansainväliseen kasvuun tähtäävän strategian toteuttamiseen sekä kasvun vaatiman käyttöpääomatarpeen lisäykseen. Strategian toteuttamiseksi Yhtiö tulee lisäämään panostuksia myyntiin ja markkinointiin asiakkuuksien hankkimiseksi sekä jakelijaverkoston tukemiseksi ja laajentamiseksi. Lisäksi Yhtiö tulee kehittämään teknisen tuen konseptia, joka vaatii panostusta Tamturbon teknisen tuen henkilöresursseihin. Myös tilaus-toimitusketjun ja valmistuksen prosessien ja järjestelmien investointeja tehdään valmistuksen jatkuvaksi parantamiseksi ja skaalaamisen mahdollistamiseksi.

Yhtiö suunnittelee hakevansa Yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle seuraavan 12 kk aikana.