TAMTURBO OYJ FINANCIAL STATEMENT / TAMTURBO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2022

TAMTURBO PLC COMPANY RELEASE 5.5.2023 at 15:15 EET / 14:15 CET

TAMTURBO PLC FINANCIAL STATEMENT 1.1. – 31.12.2022

THE FIGURES IN THE FINANCIAL STATEMENT ARE UNAUDITED.

Figures in parentheses refer to the corresponding period of the previous year, unless otherwise stated.

ROBUST GROWTH TRAJECTORY TOWARDS GOALS

Year 2022 shortly:

 • Net sales increased by 110% to 5,1 million euros (comparison period FY 2021 net sales was 2,4 million euros)
 • The company received new orders for 5,7 million euros and the order backlog at the end of the year was 4,6 million euros, which is 1,0 million euros more than at the end of the comparison period.
 • EBITDA was -3,9 million euros (-4.3)
 • The net result was -5,0 million euros (-5,0)

July-December 2022 shortly:

 • Net sales increased by 88% to 2.8 million euros (comparison period July-December 2021 turnover was 1,9 million euros)
 • The company received new orders in July-December for 4.6 million euros and the order backlog at the end of the year was 4,6 million euros.
 • EBITDA was -1,9 million euros (-2,0)
 • The net result was -2,3 million euros (-2,2)

Link to financial statement pdf:

TAMTURBO OYJ FINANCIAL STATEMENT 1.1.-31.12.2022


TAMTURBO OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.5.2023 klo 15:15 EET / 14:15 CET

TAMTURBO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2022

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

VAHVA KASVU-URA KOHTI TAVOITTEITA

Vuosi 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 110% 5,1 miljoonaan euroon (vertailukauden vuoden 2021 liikevaihto oli 2,4 miljoonaa euroa)
 • Yhtiö sai uusia tilauksia 5,7 miljoonan euron edestä ja vuoden lopun tilauskanta oli 4,6 miljoonaa euroa, joka on 1,0 miljoonaa euroa suurempi vertailukauden loppuun verrattuna.
 • Käyttökate oli -3,9 miljoonaa euroa (-4,3)
 • Nettotulos oli -5,0 miljoonaa euroa (-5,0)

Heinä-joulukuu 2022 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 88% 2,8 miljoonaan euroon (vertailukauden heinä-joulukuu 2021 liikevaihto oli 1,9 miljoonaa euroa)
 • Yhtiö sai uusia tilauksia heinä-joulukuun aikana 4,6 miljoonan euron edestä ja vuoden lopun tilauskanta oli 4,6 miljoonaa euroa.
 • Käyttökate oli -1,9 miljoonaa euroa (-2,0)
 • Nettotulos oli -2,3 miljoonaa euroa (-2,2)

Linkki tiedotteeseen:

TAMTURBO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2022