TAMTURBO OYJ HALF-YEARLY REPORT / TAMTURBO OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2022

TAMTURBO PLC COMPANY RELEASE 15.8.2022 at 12:30 EET / 11:30 CET

TAMTURBO Oyj Half-yearly report 1.1. – 30.6.2022
(UNAUDITED)

Figures in parentheses refer to the corresponding period of the previous year, unless otherwise stated.

STRONG GROWTH CONTINUES

January-June 2022 shortly:

  • Net sales increased by 146% to 2.3 million euros (comparison period January-June 2021 turnover was 0.9 million euros)
  • The company received new orders for 1.7 million euros and the order backlog at the end of June was 3.1 million euros, which is over four times more than at the end of the comparison period
  • EBITDA was -2.0 million euros (-2.3)
  • The net result was -2.7 million euros (-2.8)

Link to report pdf:

TAMTURBO OYJ HALF-YEARLY REPORT 2022 JANUARY-JUNE


TAMTURBO OYJ YHTIÖTIEDOTE 15.8.2022 klo 12:30 EET / 11:30 CET

TAMTURBO oyj puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2022
(TILINTARKASTAMATON)

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

VOIMAKAS KASVU JATKUU

Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi 146% 2,3 miljoonaan euroon (vertailukauden tammi-kesäkuu 2021 liikevaihto oli 0,9 miljoonaa euroa)
  • Yhtiö sai uusia tilauksia 1,7 miljoonan euron edestä ja kesäkuun lopun tilauskanta oli 3,1 miljoonaa euroa, joka on yli nelinkertainen vertailukauden loppuun verrattuna
  • Käyttökate oli -2,0 miljoonaa euroa (-2,3)
  • Nettotulos oli -2,7 miljoonaa euroa (-2,8)

Linkki tiedotteeseen:

TAMTURBO OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 2022 TAMMI-KESÄKUU