TAMTURBO OYJ HALF-YEARLY REPORT / TAMTURBO OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2023

TAMTURBO PLC COMPANY RELEASE 29.8.2023 at 10:00 EET / 09:00 CET

Tamturbo Oyj half-yearly report 1.1. – 30.6.2023

(Unaudited)

Figures in parentheses refer to the corresponding period of the previous year, unless otherwise stated.

MORE NEW GLOBAL CUSTOMERS

January-June 2023 shortly:

  • Net sales increased by 18% to 2.7 million euros (comparison period January-June 2022 turnover was 2.3 million euros)
  • The company received new orders for 5.0 million euros. Order intake grew by 196% compared to the corresponding period of the previous year.
  • Order backlog at the end of June was 7.4 million euros, which is over four times more than at the end of the comparison period.
  • EBITDA was -2.6 million euros (-2.0)
  • The net result was -3.0 million euros (-2.7)

Link to report pdf:

TAMTURBO OYJ HALF-YEARLY REPORT 2023 JANUARY-JUNE


TAMTURBO OYJ YHTIÖTIEDOTE 29.8.2023 klo 10:00 EET / 09:00 CET

Tamturbo Oyj puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2023

(Tilintarkastamaton)

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

LISÄÄ UUSIA GLOBAALEJA ASIAKKAITA

Tammi-kesäkuu 2023 lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi 18% 2,7 miljoonaan euroon (vertailukauden tammi-kesäkuu 2022 liikevaihto oli 2,3 miljoonaa euroa)
  • Yhtiö sai uusia tilauksia 5,0 miljoonan euron edestä. Tilauskertymä kasvoi 196 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
  • Kesäkuun lopun tilauskanta oli 7,4 miljoonaa euroa, joka on yli nelinkertainen vertailukauden loppuun verrattuna.
  • Käyttökate oli -2,6 miljoonaa euroa (-2,0)
  • Nettotulos oli -3,0 miljoonaa euroa (-2,7)

Linkki tiedotteeseen:

TAMTURBO OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 2023 TAMMI-KESÄKUU