TAMTURBO PLC FINANCIAL STATEMENT / TAMTURBO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2023

TAMTURBO PLC COMPANY RELEASE 4.3.2024 at 12.30 EET/ 11.30 CET

TAMTURBO PLC FINANCIAL STATEMENT 1.1. – 31.12.2023

The figures in the financial statement are audited.

Figures in parentheses refer to the corresponding period of the previous year, unless otherwise stated.

STRONG AND PROFITABLE GROWTH PATH CONTINUES

Year 2023 shortly:

 • Net sales increased by 60% to 8,2 million euros (comparison period FY 2022 net sales was 5.1 million euros)
 • The company received new orders for 8.4 million euros and the order backlog at the end of the year was 5.8 million euros, which is 1.2 million euros more than at the end of the comparison period.
 • EBITDA was -4.8 million euros (-3,9)
 • The net result was -5.6 million euros (-5,0)

July-December 2023 shortly:

 • Net sales increased by 96% to 5.4 million euros (comparison period July-December 2022 turnover was 2.8 million euros)
 • The company received new orders in July-December for 3.5 million euros and the order backlog at the end of the year was 5.8 million euros.
 • EBITDA was -2.6 million euros (-1.9)
 • The net result was -2.7 million euros (-2.3)

Link to report pdf:

TAMTURBO OYJ FINANCIAL STATEMENT 1.1.-31.12.2023


TAMTURBO OYJ YHTIÖTIEDOTE 4.3.2024 klo 12.30 EET/11.30 CET

TAMTURBO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2023

Tilinpäätöstiedotteen luvut on tilintarkastettu.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

VAHVA JA KANNATTAVA KASVU-URA JATKUU

Vuosi 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 60% 8,2 miljoonaan euroon (vertailukauden vuoden 2022 liikevaihto oli 5,1 miljoonaa euroa)
 • Yhtiö sai uusia tilauksia 8,4 miljoonan euron edestä ja vuoden lopun tilauskanta oli 5,8 miljoonaa euroa, joka on 1,2 miljoonaa euroa suurempi vertailukauden loppuun verrattuna.
 • Käyttökate oli -4,8 miljoonaa euroa (-3,9)
 • Nettotulos oli -5,6 miljoonaa euroa (-5,0)

Heinä-joulukuu 2023 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 96% 5,4 miljoonaan euroon (vertailukauden heinä-joulukuu 2022 liikevaihto oli 2,8 miljoonaa euroa)
 • Yhtiö sai uusia tilauksia heinä-joulukuun aikana 3,5 miljoonan euron edestä ja vuoden lopun tilauskanta oli 5,8 miljoonaa euroa.
 • Käyttökate oli -2,6 miljoonaa euroa (-1,9)
 • Nettotulos oli -2,7 miljoonaa euroa (-2,3)

Linkki tiedotteeseen:

TAMTURBO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2023