Zredukuj ślad węglowy sprężonego powietrza dzięki Tamturbo Carbon Handprint

Carbon Handprint to korzystny wpływ produktu lub usługi na środowisko od początku do końca jego cyklu życia. Zasadniczo to pozytywne działania redukują emisję dwutlenku węgla, a następnie średni ślad węglowy. Firmy zaczynają koncentrować się na zwiększaniu pozytywnego wpływu na środowisko (carbon handprint) przy jednoczesnym zmniejszaniu śladu węglowego (carbon footprint), ponieważ jest to bardziej proaktywny i szerszy sposób radzenia sobie ze zmianami klimatycznymi.

W ciągu ostatnich dwóch dekad coraz większy nacisk kładziono na zmniejszenie globalnego śladu węglowego – inicjatywy takie jak porozumienie paryskie wyznaczyły cele dotyczące emisji CO2, aby odzyskać kontrolę nad globalnym ociepleniem. Długofalowy cel porozumienia zakłada utrzymanie wzrostu temperatury w skali światowej na poziomie znacznie niższym niż 2 °C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej oraz kontynuowanie działań na rzecz utrzymania go poniżej 1,5 °C tak, aby do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną.

Zarówno rządy, jak i przedsiębiorstwa muszą nieprzerwanie pracować nad redukcją emisji i osiąganiem celów środowiskowych w nadchodzących dziesięcioleciach. Głównym celem jest przejście na odnawialne źródła energii i zrównoważone rozwiązania przemysłowe, tam gdzie jest to możliwe.

Podczas gdy te działania pozostają kluczowym elementem polityki globalnej, w ostatnich latach pojawiło się nowe podejście. Carbon handprint jest zasadniczo odwrotnością śladu węglowego (carbon footprint). Obejmuje produkty, usługi i strategie, które pozytywnie wpływają na środowisko i zmniejszają obciążenie klimatyczne.

Redukcja śladu węglowego z Tamturbo
Redukcja śladu węglowego z Tamturbo

Co to jest ślad węglowy?

Przed zbadaniem stosunkowo nowej koncepcji carbon handprint, konieczne jest ustalenie, czym jest ślad węglowy (carbon footprint). Ślad węglowy odnosi się do całkowitej ilości gazów cieplarnianych generowanych przez nasze działania.

Obrazując to na przykładzie – średni ślad węglowy na mieszkańca USA wynosi 16 ton, co jest jednym z najwyższych wskaźników ze wszystkich krajów na świecie. Średnia światowa wynosi około 4 ton na osobę. Aby osiągnąć cel, jakim jest uniknięcie wzrostu globalnych temperatur o 2°C, do 2050 r. średni światowy ślad węglowy musi spaść poniżej 2 ton na osobę.

Zmniejszenie średniego śladu węglowego wymaga od ludzi wzięcia osobistej odpowiedzialności za swoje działania. Co jednak ważniejsze, oznacza to również, że kraje i przedsiębiorstwa muszą działać w sposób bardziej zrównoważony.

Najbardziej popularne gazy emitowane przez ludzi i ich działania, przyczyniające się do globalnego ocieplenia to dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu i gazy fluorowane. Wyposażeni w wiedzę, że większość śladu węglowego danej osoby pochodzi z transportu, sposobu zasilania domu oraz żywności, jaką wybiera, ludzie mogą podjąć konkretne działania, aby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko.

Dostępne są formuły obliczania śladu węglowego, które pozwalają ocenić negatywny wpływ człowieka i obniżyć go tam, gdzie to możliwe. Wiąże się to z analizowaniem danych liczbowych dotyczących dochodów, podróży, wydatków i diety.

Choć ważne jest omówienie problemu na poziomie indywidualnym, nie mniej istotne jest, aby przyjrzeć się również innym poziomom. Działania jednostek są łatwe do zrozumienia i omówienia, ponieważ dotyczą każdego z nas, dlatego wiele dyskusji na ten temat odbywało się na poziomie indywidualnym – analizując to, jak jemy, żyjemy lub podróżujemy. Jednak na szczęście uwaga coraz bardziej zaczyna się zwracać ku temu, jaki wpływ na emisje mają kraje, firmy, branże i inne duże podmioty.

Co to jest Carbon Handprint?

Termin i procesy związane z carbon handprint zostały wprowadzone w Finlandii. Historycznie, emisje dwutlenku węgla i czynniki środowiskowe były omawiane w kategoriach negatywnych skutków. Fińskie Centrum Badań Technicznych (VTT) i Uniwersytet LUT wspólnie z fińskimi firmami znalazły sposób na ocenę i informowanie o pozytywnym wpływie produktów i usług biznesowych na środowisko. Przedsiębiorstwa z siedzibą w Finlandii są wyjątkowo pozycjonowane do opracowywania i komunikowania pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Podczas gdy carbon footprint opisuje negatywne skutki, jakie wywieramy na środowisko, carbon handprint koncentruje się na skutkach pozytywnych. Carbon handprint to wkład, który powoduje pozytywną zmianę na świecie. Oznacza wszystko co robisz, aby zmniejszyć swój negatywny ślad lub ślad innej osoby. Mówiąc o śladzie węglowym, chodzi o to, aby był on jak najbardziej zbliżony do zera. Jednak w przypadku carbon handprint zasadniczo nie ma ograniczeń co do skali pozytywnych skutków, które można osiągnąć.

Tamturbo Carbon Handprint
Tamturbo Carbon Handprint

Zgodnie z metodą VTT Carbon Handprint, firma tworzy ekologiczny ślad, opracowując produkty i usługi, które pozwalają swoim klientom na zmniejszenie śladu węglowego. Im większy ekologiczny ślad, tym lepiej. Działania takie jak poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie zużycia materiałów, dokonywanie przyjaznych dla klimatu wyborów surowców, rozwijanie możliwości recyklingu produktu, zmniejszenie ilości odpadów, wydłużenie żywotności produktu i poprawa użyteczności produktu mogą mieć wpływ na ekologiczny ślad produktu.

Jak obliczyć Carbon Handprint?

Według VTT, carbon handprint można obliczyć na podstawie następujących informacji:

  • Identyfikowanie środowiska operacyjnego, które obejmuje klientów, potencjalnych autorów śladów ekologicznych i punkty odniesienia.
  • Zrozumienie, jak określić wymagania dotyczące oceny cyklu życia.
  • Określanie śladu węglowego i jego zgodność z procesami śladu ekologicznego.
  • Monitorowanie i przekazywanie wyników.

Jak Tamturbo może pomóc zmniejszyć ślad węglowy firmy?

Tamturbo zawsze koncentrowało się na tworzeniu rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Od powstania naszej firmy w 2010 roku pracowaliśmy nad stworzeniem bardziej zrównoważonej alternatywy dla produkcji sprężonego powietrza. Nasza wizja w połączeniu z zaawansowanymi procesami inżynieryjnymi i technologicznymi doprowadziła do powstania wiodącej w branży gamy bezolejowych sprężarek powietrza.

Nasze produkty nie tylko wykorzystują bardziej zaawansowaną technologię niż istniejące sprężarki przemysłowe, ale także je przewyższają i przyczyniają się do niższych kosztów cyklu życia. Bez oleju nasze sprężarki eliminują ryzyko zanieczyszczenia sprężonego powietrza.

Produkty Tamturbo

Produkty Tamturbo aktywnie pomagają firmom zmniejszyć ich ślad węglowy, pozwalając im pozytywnie przyczynić się do globalnego kryzysu klimatycznego.

Sprężarki bezolejowe
Cechą charakterystyczną wszystkich naszych sprężarek jest to, że są w 100% bezolejowe. Przyczynia się to do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia powietrza, produktu końcowego lub wody chłodzącej.

Chętnie obsługujemy firmy, które mają 0% tolerancji na zanieczyszczenie olejami w swoich procesach. Sektory takie jak przemysł spożywczy, elektroniczny, chemiczny, motoryzacyjny i tekstylny mogą odnieść znaczne korzyści z naszych produktów.

Spreżarki Touch-Free

Wszystkie sprężarki Tamturbo są oparte na technologii, która koncentruje się wokół naszych fundamentalnych zasad. Nasze aktywne łożyska magnetyczne (AMB) odgrywają znaczącą rolę w dostarczaniu technologii Touch-Free™. Nasze sprężarki wykorzystują rotację bez tarcia, z zerowym oporem czy stykiem metal-metal, co oznacza, że nie zużywają się ani nie psują, nawet w przypadku awarii zasilania. Trwałe narzędzia przyczyniają się do bardziej zrównoważonego miejsca pracy, zmniejszając w ten sposób jego ślad węglowy.

Technologia Touch-Free™ oznacza, że praktycznie nie ma potrzeby rutynowej konserwacji. Eliminuje to przestoje związane z konserwacją, wydłuża cykl życia produktu, przyczynia się do wzrostu wydajności, prowadzi do większych oszczędności i zmniejsza ilość odpadów spowodowanych konserwacją, wymianą i naprawami produktu.

Sprężarka Tamturbo VSD
Tamturbo VSD

Istotną częścią zwiększania pozytywnego wpływu na środowisko (carbon handprint) jest obniżenie kosztów cyklu życia produktów, które kupujesz i używasz. Koszty cyklu życia określa się, biorąc pod uwagę kilka różnych aspektów: początkowy koszt zakupu, koszty obsługi i konserwacji, naprawy i wymiany oraz koszty eksploatacji.

Dzięki każdej z naszych sprężarek Tamturbo VSD możesz uzyskać znaczne oszczędności we wszystkich pozycjach składowych kosztów cyklu życia. Skala oszczędności węgla dzięki naszym produktom jest ogromna. Sprężone powietrze stanowi 10% światowego zużycia energii elektrycznej w przemyśle i 5% całkowitej światowej energii elektrycznej. Klienci Tamturbo mają potencjał, by pomnożyć swoje oszczędności dzięki zwiększonej wydajności.

Wykorzystaj ciepło

Oprócz posiadania najlepszej sprawności energetycznej sprężarki bezolejowej z napędem o zmiennej prędkości (VSD), sprężarki Tamturbo® oferują znaczne możliwości oszczędności energii w postaci odzyskiwania energii odpadowej.

Dzięki naszemu standardowemu systemowi chłodzenia cieczą możliwe jest przechwycenie ponad 90% zużytej energii do gorącej wody i ponowne wykorzystanie jej do procesu, ogrzewania lub innych potrzeb. Większość sprężarek marnuje tę energię, wydmuchując ją do atmosfery.

Odzysk energii z Tamturbo
Odzyskując ciepło za pomocą naszego standardowego systemu chłodzenia cieczą, możesz zaoszczędzić znaczne ilości energii.

Care-Free Compressed Air

Kluczowym celem Tamturbo jest zapewnienie naszym klientom bezobsługowych operacji. Jednym z głównych motorów realizacji tego celu jest stosowanie wysokiej jakości komponentów we wszystkich naszych produktach.

Każda z naszych sprężarek jest zbudowana przy wykorzystaniu solidnej konstrukcji, najtwardszych wirników tytanowych, silników elektrycznych o wysokiej prędkości i najnowszych technologii w branży. Dzięki temu nasi klienci mogą ze spokojem korzystać z produktów Tamturbo®.

Innowacyjna konstrukcja Touch-Free™ w połączeniu z wysokiej jakości komponentami oznacza, że ​​serwisowanie i konserwacja są rzadko potrzebne. Jedną z największych zalet korzystania ze sprężarek Tamturbo jest ciągłe wsparcie, które oferujemy. Zapewniamy klientom całodobowe usługi zdalnego monitorowania i diagnostyki, dzięki czemu możemy z wyprzedzeniem informować ich o konieczności podjęcia działań predykcyjnych lub konieczności wprowadzenia korekt. Pozwala nam to diagnozować nieprawidłowości i pomagać zoptymalizować wydajność sprężarki w czasie rzeczywistym, jeszcze bardziej zwiększając wydajność operacji, a także zmniejszając emisję dwutlenku węgla.

Wybór odpowiedniej turbosprężarki Tamturbo

Jeśli szukasz sprężarki, która pomoże Ci zmniejszyć ślad węglowy i osiągnąć cele środowiskowe, Tamturbo zapewni Ci wysokiej jakości, zrównoważone opcje. Nasze sprężarki o zmiennej prędkości zostały zaprojektowane tak, aby sprostać potrzebom wszystkich rodzajów działalności w różnych gałęziach przemysłu, od motoryzacyjnego po produkcyjny.

Najbardziej krytycznym aspektem wyboru odpowiedniej sprężarki Tamturbo jest to, że model sprężarki musi być dostosowany do potrzeb Twojej firmy w jakości i wydajności sprężonego powietrza. Przejrzyj naszą ofertę sprężarek na naszej stronie internetowej. Nieustannie rozwijamy i ulepszamy nasze produkty, więc skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić Twoje wymagania biznesowe.